شرکت توسعه صنایع بهشهر دارای حدود 110 هزار سهامدار می‌باشد که تحت رهبری یک هیئت مدیره 7 نفره منتخب سهامداران عمده اداره می‌گردد. با توجه تملک عمده سهام “وبشهر” توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) 4 کرسی هیئت مدیره به نمایندگان آن شرکت تخصیص یافته است. همچنین شرکت‌های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری ملی ایران هر یک با داشتن بیش از 7 درصد سهام شرکت، حائز یک کرسی ازسه کرسی دیگر در هیئت مدیره می‌باشند. در حال حاضر اسامی نمایندگان شرکت‌های فوق الذکر در هیئت مدیره شرکت به شرح زیر می‌باشد :

اعضای هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی
رئیس هیئت مدیره

عباس باباگل زاده کشتلی

نماینده شرکت سرمايه گذاری بانک ملي ايران

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

علیرضا فاطمی
عضو هیئت مدیره و معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی

علیرضا فاطمی

نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

دانش آموخته دکتری مالی

الهام خلیلی
عضو هیئت مدیره

الهام خلیلی

نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

دانش آموخته دکتری مالی

مجید محسنی مجد
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مجید محسنی مجد

نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

علی ملکی
عضو هیئت مدیره و معاون امور شرکتها و مجامع

علی ملکی

نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

دانش آموخته دکتری مدیریت کسب و کار (DBA)، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

سید جواد موسوی
عضو هیئت مدیره

سید جواد موسوی

نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

کارشناس ارشد حقوق

نوید رفیعی تبریزی
عضو هیئت مدیره

نوید رفیعی تبریزی

نماینده شرکت سرمايه گذاری ملی ايران

مشترکان ما

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

میلاد
مهندس

میلاد

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

محمد
سئوکار

محمد

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

سوزان
بازاریاب

سوزان

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.